Проектът „Be Smart, Think Circular“

стъпва на опита на фондация "Темпо", Българска фондация "Биоразнообразие", Пукльовците и Green Business Norway с надеждата да престави на подрастващите по забавен начин сложните теми за управлението на природните ресурси, рециклирането, кръговата икономика и климатичните промени.
Виж повече

Теми

Проектът има за цел да приложи

Иновативни съвременни образователни подходи

Ангажирайки вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, адаптацията и справянето с климатичните промени, тези теми биват представени по интересен и завладяващ начин чрез:
  • Образователна платформа
  • Наръчник
  • Обучения с учители
  • Пилотно тестване
  • Игровизирани уроци
  • Кампании

Новини

Проектът „Be Smart, Think Circular“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Be Smart, Think Circular“ е да приложи иновативни съвременни образователни подходи, интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми в учебната програма и така да ангажира вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, кръговата икономика и адаптацията и справянето с климатичните промени.

Партньори