Проектът „Be Smart, Think Circular“

стъпва на опита на фондация Темпо, Българска фондация Биоразнообразие, Пукльовците и Green Business Norway, с мечтата да помогне на подрастващите да разберат по един забавен начин сложните теми за управление на природните ресурси, рециклирането, кръговата икономика и климатичните промени
Виж повече
Светът около нас се променя постоянно и ни изправя пред нови глобални и социални предизвикателства, но и възможност за иновации и прогрес.

През последните две години ясно се открои и нуждата образованието в България да отговори на тези предизвикателствата по един нов и достъпен начин, който да подготви малките граждани за нуждите и реалностите на бъдещето.

Инициативи

Проектът има за цел да приложи

Иновативни съвременни образователни подходи

Ангажирайки вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, адаптацията и справянето с климатичните промени, тези теми биват представени по интересен и завладяващ начин чрез:
  • Образователна платформа
  • Наръчник
  • Обучения с учители
  • Пилотно тестване
  • Игровизирани уроци
  • Кампании

Новини

Проектът „Be Smart, Think Circular“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Be Smart, Think Circular“ е да приложи иновативни съвременни образователни подходи, интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми в учебната програма и така да ангажира вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, кръговата икономика и адаптацията и справянето с климатичните промени.

Партньори