Проектът

Бъди умен, мисли кръгово!

Светът около нас се променя постоянно и ни изправя пред нови глобални и социални предизвикателства, но и възможност за иновации и прогрес. 

През последните две години ясно се открои и нуждата образованието в България да отговори на тези предизвикателствата по един нов и достъпен начин, който да подготви малките граждани за нуждите и реалностите на бъдещето.

„Be Smart, Think Circular“ има за цел да направи точно това – да отговори на тази необходимост като приложи иновативни съвременни образователни подходи, които да бъдат интегрирани чрез игрови подход и различни интерактивни форми в учебната програма, които по интересен и завладяващ начин да ангажират вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, адаптацията и справянето с климатичните промени.

Стъпвайки на вече изградени партньорства в цялата страна, в „Be Smart, Think Circular“ ще се включат училища от цялата страна - София, Стара Загора, Варна, Пловдив, Перник, Плевен, Силистра, Ямбол, Враца, Смолян, Благоевград, но и от много други по-малки населени места и необлагодетелствани географски райони.

Позовавайки се на опита на организации, занимаващи се с неформално и формално образование и опазване на околната среда, ангажирайки възможностите на съвременните технологии, проектът „Be Smart, Think Circular“ канализира опит и усилия, за да помогне на подрастващите да разберат по един забавен начин иначе сложните теми за управлението на природните ресурси, рециклирането, кръговата икономика и климатичните промени.

Една от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН е насочена към това да гарантира, че всички учащи придобиват знанията и уменията, необходими за насърчаване на устойчивото развитие чрез образование за устойчиво развитие (ОУР). Именно към това се стреми и настоящия проект - да внедри концепцията за ОУР във възможно най-много училища в страната. 

По проекта са планирани множество инициативи като ще бъдат разработени и осъществени:

  • Образователна платформа с налични въпроси, отговори и тестове, направени под формата на забавна игра.
  • Свободен за ползване наръчник, който да съдържа практически образователни програми и насоки за провеждане на иновативни занятия, като в него ще бъде проучен и обобщен опита на норвежки училища – лидер в световните класации по образование, който да спомогне за тяхното реализиране у нас.
  • Обучения с учители, които да улеснят прилагането на наръчника.
  • Пилотно тестване и реализация на част от предложените образователни методики.
  • Създаване на игровизирани уроци свободно достъпни онлайн, които да популяризират темите на проекта чрез виртуални образователни турнири в България и чужбина.
  • Кампании, които да ангажират голям брой ученици, учители и родители.Проектът „Be Smart, Think Circular“ се изпълнява от Фондация ТЕМПО, Българска фондация Биоразнообразие и Пукльовците с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“ е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.