Опазване на биоразнообразието

Опазване на биоразнообразието
Биоразнообразието не винаги е било такова, каквото е днес – през времето то се е променяло с промените в условията за живот. Нещо повече – в голяма степен биоразнообразието променя условията на живот. Това е непрекъснат процес и видовете трябва да се приспособяват, ако искат да оцелеят.

Преди да се запознаете със съдържанието по тема "Опазване на биоразнообразието", изтеглете презентацията, която подготвихме за вас. Тя може да бъде използвана в час, а в бележките на всеки слайд може да намерите нужното съдържание.
Допълнителни дейности, въпроси и материали може да намерите в наръчника.
Не пропускайте да гледате видеото "Опазване на биоразнообразието" и да тествате в клас предизвикателството, което ще провокира въображението на вашите ученици.
Детайли