Предизвикателства

За какво са ни тези комари? Как да учим докато изследваме света около нас.

Komari
04.04.2022

Ние от Темпо, БФБ и Пук.бг обединихме усилия  по проект “Бъди умен, мисли кръгово” и разработихме  модел за задълбочено  изследователско учене, по който учениците по интересен начин сами да достигат до важни изводи за екологичните предизвикателства пред света. 

 

По време на срещата ще ви покажем как да използвате разнообразни изследователски подходи, така че децата между 9 и 13 г.  по лесноразбираем начин да научат повече за:

  • Опазване на биоразнообразието

  • Рециклиране

  • Разхищение на храна

  • Климатични промени 

  • Замърсяване с пластмаса

  • Зелено предприемачество

 

Ще разберете как да запалите желанието за учене у подрастващите. Ще получите полезна информация за възможностите, които проектът предлага и как да използвате неговите ресурси (образователни материали, визуалните информационни кампании, интерактивните тестове и състезания). Ще ви разкажем и за вече отворените за регистрация обучения за учители (https://forms.gle/KpN653ZZ3X1sZ2kv9), на които ще запознаем над 50 преподаватели от цялата страна за съвременните подходи към екологичните теми и как да преподаваме чрез преживявания.

Благодарение на Спас Узунов - експерт еколог и преподавател от БФБ, ще имате възможността да се потопите в темата за опазването на биоразнообразието, за кратко ще влезете в ролята на изследователи и ще можете да зададете своите въпроси.

 

Това събитие се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на събитието се носи от фондация Темпо и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това събитие отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

 

Проектът „Be Smart, Think Circular“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Be Smart, Think Circular“ е да приложи иновативни съвременни образователни подходи, интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми в учебната програма и така да ангажира вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, кръговата икономика и адаптацията и справянето с климатичните промени.

 

ЛИНК

https://rsl.zoom.us/j/86407330332?pwd=akdmVjBxeUQ4MG4yZzZSVGR4T1FpUT09