Предизвикателства

Запишете се на безплатно обучение свързано с това как да говорим за едни от най-важните екологични теми.

Obuchenie
30.10.2018

По проекта ще бъде създаден наръчник, който включва 6 разработени теми и обръща внимание на разхищението на храна, замърсяването с пластмаса, рециклирането, опазването на биоразнообразието, климатичните промени и зеленото предприемачество. Всяка тема предлага и изследователски проекти и игрови подход, чрез който усвояването на съдържанието става по-лесно. Предстои и създаването на образователна дигитална платформа съвместно с Пукльовците, на която чрез игра, всеки ученик ще може да тества знанията си посредством забавни тестове и състезания.

 

Основните въпроси, върху които ще работим на обучението, са:

- Как да работим с наръчника и темите в него

- Как да учим чрез изследователски проекти 

- Как да учим чрез преживяване

- Как да използваме разработените уроци и изследователски проекти

- Какви са съвременните разбирания по екологичните теми на проекта


Обученията ще се провеждат в две срещи по 4 часа, а следващите възможни датите са: 

9 и 16 април (събота) от 9:00 до 13:00 (все още има места за 2 училищни екипа)

13 и 20 април (сряда) от 13:30 до 17:30 (все още има места за 3 училищни екипа)

 

За участие е нужно създаването на екип от вашето училище (2-5 човека) и предварителна регистрация на https://forms.gle/mUC81vNPuwiRP58u9 . Един екип попълва този формуляр само веднъж. Не пропускайте да се регистрирате, защото за да бъдат максимално полезни и ефективни, обученията са с ограничен брой места. Ако не сте успели да се регистрирате или датите и времето не са ви удобни - не се притеснявайте. Тепърва предстоят още обучения, за които ще ви информираме възможно най-скоро.

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с Владимир Цветков - ръководител на проекта, vladimir@tempo.education.


"Бъди умен, мисли кръгово" работи за ангажиране вниманието на подрастващите по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, адаптацията и справянето с климатичните промени като предлага съвременни образователни подходи, в помощ на учители и родители. Той се изпълнява от фондация Темпо, в партньорство с Пукльовците, Българска фондация биоразнообразие и Green Business Norway с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.