Предизвикателства

Предизвикателство "Новият живот на боклуците"

Новият живот
20.02.2023
Измислете история за нещо, което е предвидено за изхвърляне. Какво се е случило с него след това? Може да ни разкажете чрез видео (до 3 мин.), плакат, рисунка-комикс или написвайки кратка история.
Свържете се с нашите ментори, за да ви помогнат.

Изпратете вашата история на projectbesmart@gmail.com до 31.03.2023, а ние ще изпратим награди на най-добрите.