Екип

Спас Узунов

Спас Узунов

Спас Узунов е експерт в изследването и оценяването на местообитания и растителни видове. Той има дългогодишен опит в опазването на защитени територии в различни части на България, в изготвянето на експертизи, анализи и оценки. В последните 8 години работи активно за възстановяването и опазването на крайбрежни лагуни като Атанасовско и Поморийско езеро.