Рециклиране

Рециклиране
План на темата. 
  • Проблемът: Замърсяване на почвите, въздуха и водите с отпадъци
  • Процесът на рециклиране на отпадъците
  • Хартия
  • Пластмаса
  • Метали
  • Кръгова икономика и дизайн 
  • Как да рециклирам правилно
Детайли