Климатични промени

Климатични промени

Каква е разликата между времето и климата? 

Основната разлика е времето. Времето е само временно. Например виелица може да се превърне в наводнение само след няколко топли пролетни дни. Климатът, от друга страна, е нещо много повече от няколко топли или хладни дни. Климатът описва типичните метеорологични условия в цял регион за много дълго време – 30 години или повече.

Защо Земята се затопля?

Някои от газовете в земната атмосфера улавят топлината от Слънцето - като стъкления покрив и стените на оранжерия. Тези газове наричаме парникови и те поддържат Земята достатъчно топла, за да живее. Но човешките дейности, като унищожаването на гори и изгарянето на изкопаеми горива, създават допълнителни парникови газове. Това улавя още повече от слънчевата топлина, което води климата?

Изменението на климата описва промяна в типичното време за даден регион - като високи и ниски температури и количество валежи - за дълъг период от време. Учените са забелязали, че като цяло Земята се затопля. Всъщност много от най-топлите години в историята са се случили през последните 20 години. Това повишаване на глобалната температура понякога се нарича глобално затопляне.

Как да разберем, че климатът на Земята става по-топъл?

Учените наблюдават Земята от дълго време. Те използват измервания, сателити и други инструменти, за да събират много видове информация за земята, атмосферата, океана и леда на Земята. Тази информация ни казва, че климатът на Земята става все по-топла Земя.

Какво общо има въглеродът с климатичните промени?

Въглеродът е във всички живи същества на Земята. Когато растенията и животните умират, те остават на земята, в почвата. След достатъчно години тези подземни останки могат да се превърнат в изкопаеми горива, като въглища и нефт. Когато изгаряме тези горива, въглеродът, който е бил в земята, отива във въздуха като газ, наречен въглероден двуокис. Растенията и дърветата могат да поемат и съхраняват част от този допълнителен въглероден двуокис. Но голяма част от него остава в атмосферата като парников газ, който затопля планетата.

Променял ли се е климатът някога?

Да - много пъти. Но този път е различно. В продължение на милиони години климатът на Земята се е затоплял и охлаждал много пъти. В миналото Земята често се затопляла, когато Слънцето било много активно. Но в днешно време можем внимателно да измерим активността на Слънцето. Знаем, че Земята се затопля сега, дори когато Слънцето е по-малко активно. Днес планетата се затопля много по-бързо, отколкото когато и да е било през човешката история. 

Как животните се приспособяват към ужасните условия за живот?

Това е солничното раче – удивително животно, оцеляло до днес от времената на динозаврите. То живее в ужасяващи условия – високи температури, ослепителна светлина и убийствена соленост. Местата, в които живее всъщност са една рядка каша от сол и вода. Нещо повече – в тези места няма други видове, освен него. То има способността да снася два вида яйца – с мека черупка, които се излюпват веднага, и с твърда – които могат да оцелеят цели десетилетия, докато се появят подходящи условия. С високата температура и солеността солничното раче произвежда природно багрило – каротин – да, да – същото, което се съдържа в морковите, тиквите и червените чушки. То му помага да отразява слънчевата светлина, която безмилостно огрява водите и не позволява на солта от водата да навлезе в тялото му. И още нещо интересно – има три очи. 

C:\Users\Admin\Downloads\65596930_2527963870568464_8085300390263783424_n.jpg
A какви приспособления има човекът, за да оцелява в трудни условия?

Атмосфера 

Земната атмосфера е обвивка от газове, която заобикаля нашата планета. Най-външният ѝ слой достига няколко хиляди километра височина, но 90% от масата на атмосферата е в един 16 километра дебел приземен слой. Атмосферата ни затопля, съдържа кислородът, който дишаме. Това е е мястото, където се случва нашето време. 

Активност: Какво има в Атмосферата https://climatekids.nasa.gov/whats-in-the-atmosphere/ 

Mного важна задача на атмосферата е да улови и задържи слънчевата светлина и да я разпредели равномерно до всички желаещи. А това сме всички ние – цялото биоразнообразие се нуждае от слънчева светлина и енергия за да съществува. А за това най-важни са съставките на атмосферата, които са с най-малко количество в нея – озон, въглероден диоксид и някои други. Тях наричаме парникови газове.

Запознайте се с  парниковите газове

Парниковите газове са газове в земната атмосфера, които улавят топлината. Те пропускат слънчевата светлина да преминава през атмосферата, но пречат на топлината, която слънчевата светлина носи, да напусне атмосферата. Основните парникови газове са: водна пара, въглероден двуокис, метан, озон, взотен окис, хлорофлуоровъглеводороди.

Без тях нашата планета би била твърде студена и животът, какъвто го познаваме, нямаше да съществува. Но може да има твърде много добро нещо. Учените се притесняват, че човешката дейност добавя твърде много от тези газове към атмосферата.

https://www.youtube.com/watch?v=SN5-DnOHQmE&t=3s 

Парников ефект

Както може да се очаква от името, парниковият ефект работи... като оранжерия! През деня слънцето грее през атмосферата. Земната повърхност се затопля на слънчева светлина. През нощта земната повърхност се охлажда, отделяйки топлина обратно във въздуха. Но част от топлината се улавя от парниковите газове в атмосферата. Това е, което поддържа нашата Земя топла и уютна средно 14 градуса по Целзий.

Как хората влияят на парниковия ефект?

Човешката дейност променя естествения парников ефект на Земята. Изгарянето на изкопаеми горива като въглища и петрол внася повече въглероден двуокис и други парникови газове в нашата атмосфера. Твърде много от тези парникови газове могат да накарат земната атмосфера да улавя все повече и повече топлина. Това кара Земята да се затопли.

Какво причинява замърсяването на въздуха? 

Краткият отговор: Замърсяването на въздуха се причинява от твърди и течни частици и определени газове, които се намират във въздуха. Тези частици и газове могат да идват от изгорели газове на автомобили и камиони, фабрики, прах, цветен прашец, спори на мухъл, вулкани и горски пожари. Твърдите и течните частици, които се съдържат във въздуха ни, се наричат аерозоли.Тези частици и газове могат да бъдат лоши за планетата и за нашето здраве, така че следенето им е важно.

Как замърсяването на въздуха влияе върху климата на Земята?

Аерозолите могат да повлияят на това как слънчевата светлина попада на Земята. Например, някои аерозоли отразяват слънчевата светлина, докато други я поглъщат. Зависи от цвета на частицата. 

Вода 

Водата е от съществено значение за живота на Земята. От океани до реки и облаци в небето. В ледниците, полярните ледове и под земята. В растенията и животните. Водата е мястото, където е възникнал живота и всички ние оттогава сме свързани с нея. Всички жизнени процеси – дишане, отделяне, хранене, размножаване, обмяна на веществата стават с участието на вода. 

Количеството на водата на Планетата не се променя – то е постоянно. Но се променят местата и състоянието на водата, а така също и нейното качество. Ледниците и полярните шапки се топят, езера и реки пресъхват. Сладката вода достига до океаните, а част от нея замръзва. Друга се изпарява и отива в атмосферата, за да падне отново на земята като дъжд. И това е кръговрат откакто Свят светува. Но дали ние и останалите организми, а и Планетата за нейните си планетарни нужди ще можем да я използваме зависи от това, къде и под каква форма се намира водата и дали е чиста. 

Защо океанът е важен за живота на Земята?

Океанът е важен, защото е много голяма част от нашата планета. Всъщност той покрива 70% от земната повърхност. Океанът е дом и източник на храна за безброй риби, бозайници, растения, птици и др. Океанът играе важна роля във всичко, което се случва в нашата околна среда на Земята. Дори и да живеете на сушата – като хората – няма да оцелеете без океана!

Как океанът поглъща CO 2?

Рибите и другите животни в океана дишат кислород и отделят въглероден диоксид (CO 2), точно като сухоземните животни. Океанските растения поемат въглеродния диоксид и произвеждат кислород, точно както сухоземните растения. Океанът е страхотен в улавянето на CO 2 от въздуха. Въпреки това той  успява да улови само около една четвърт от CO 2 , който хората създават, когато изгаряме изкопаеми горива (нефт, въглища и природен газ).

Как океанът влияе на климата?

Океанът поглъща топлина от Слънцето и океанските течения движат тази топла вода из цялата планета. Океанските течения са като магистрали, които носят вода по целия свят. Топлината (заедно със солта) е основен източник на енергия за океанските течения. Океаните са едни огромни, гигантски климатици. Студената вода близо до Северния и Южния полюс потъва по-дълбоко в океана (защото студената вода е по-тежка от топлата). Водата близо до екватора се затопля от Слънцето. След това топлата повърхностна вода се приближава до полюсите, където се охлажда и потъва.

Тъй като климатът на Земята се затопля, водата също затопля топящия се морски лед. Това затопляне може да направи водата по-малко студена и по-малко вероятно да потъне. Без да потъват студена вода, океанските течения биха могли да се забавят или да спрат на някои места. Това може да промени климата на места като Европа, които имат по-мек климат благодарение на топлите течения в океаните около тях.

Глобалното изменение на климата се отнася до средните дългосрочни промени по цялата Земя. Те включват температурите на затопляне и промените в валежите, както и ефектите от затоплянето на Земята, като например:

  • Покачване на морското равнище
  • Намаляващи планински ледници
  • Ледът се топи с по-бързи темпове от обикновено в Гренландия, Антарктида и Арктика
  • Промени във времето на цъфтеж на цветя и растения.

Защо има значение, че климатът на Земята се променя?

В продължение на милиони години климатът на Земята се е затоплял и охлаждал много пъти. Днес обаче планетата се затопля много по-бързо, отколкото през цялата човешката история преди. Глобалните температури на въздуха близо до земната повърхност са се повишили с около 1,1 градуса по Целзий през миналия век. Всъщност последните пет години бяха най-топлите пет години от векове. Няколко градуса може да не изглеждат много. Тази промяна обаче може да има голямо въздействие върху здравето на растенията и животните на Земята.

Как може толкова малко затопляне да причини толкова силно топене?

Необходима е страшно много енергия за затопляне на водата. Океаните обаче поглъщат топлина и стават по-топли. Тази по-топла вода кара морския лед на полюсите да започне да се топи. Всяко лято някои арктически ледове се топят и свиват, като септември стават най-малки. След това, когато дойде зимата, ледът отново расте. Но от 1979 г. септемврийският лед става все по-малък и по-малък, по-тънък и по-тънък. Така че, само малко количество затопляне може да има огромен ефект за много години напред.

Ледниците са друга форма на топящ се, свиващ се лед. Ледниците са като замръзнали реки. Те се движат по сушата като реки, само че се движат много по-бавно. По-високите температури ги карат да текат по-бързо. Много от тях текат към океана, разбивайки се на огромни парчета, които падат във водата.

Но какво да правим?

Бъдете енергоспестяващи

Включването на осветлението в домовете ни е толкова лесно. Правим го през цялото време. Но чудили ли сте се някога откъде идва електричеството?

Всичко започва от електроцентралите. Много от тях са на въглища и природен газ. Те изгарят гориво и използват топлината, за да управляват машина, която произвежда електричество, за да го използваме. Електричеството се движи по електропроводи, за да стигне до домовете ни. След това можем да използваме електричеството, за да включим осветлението, да гледаме телевизия, да държим храната студена в хладилника, да загреем водата за къпане или да включим климатика.

Проблемът е, че производството на електричество по този начин също създава замърсяване. Тези електроцентрали произвеждат дим и отделят парникови газове като CO 2. Не искаме да произвеждаме твърде много CO 2 и искаме да намалим замърсяването.

Ако използваме по-малко електроенергия, електроцентралите ще произвеждат по-малко електроенергия. Ако произвеждат по-малко електроенергия, те също така правят по-малко замърсяване.Това означава, че можем да помогнем на света, като използваме по-малко електроенергия. Всеки може да го направи и всеки може да направи разликата.

Какво ще кажете за възобновяемата енергия?

Не всички електроцентрали замърсяват. Има и електроцентрали, които използват възобновяема енергия. Това означава, че те не изгарят неща, за да произвеждат електричество. Те получават енергия от природата. Има водноелектрически централи, които получават енергия от движеща се вода. Слънчевите електроцентрали получават енергия от слънцето. А вятърните електроцентрали получават енергия от големи вятърни мелници, които се въртят, докато вятърът се втурва покрай тях. Някои хора дори имат слънчеви панели на покривите на къщите си. Когато запалят светлина, електричеството идва от енергия от слънцето. Изобщо не идва от електроцентрала. Идва от панелите точно над тях!

Да повървим пеша

Освен електричеството, другият голям причинител на климатичните проумени е транспортът. Колите, камионите, автобусите бълват от ауспусите си колосални количества въглероден двуокис. Ето някои съвсем прости начини, за да намалим замърсяването от транспорта

  • Винаги, когато можете избягвайте да използвате автомобилен транспорт – повървете пеша, приятно е и е много полезно. Същото се отнася и за велосипедите, тротинетките и супер готините електрически возила
  • Когато пътувате с автомобил е добре всички места да са заети – така, макар че се образуват същите количества въглероден двуокис все пак се разпределят на повече хора. Една кола с четирима души в нея не е същото като четири коли с по един човек, нали?
  • Използвайте градския транспорт. Естествено най-добре метро, трамвай или тролей. Но напоследък и градските автобуси имат много добри двигатели с малко отделяне на въглероден двуокис. Само един автобус може да спести емисиите на до 100 автомобила. Много, нали?
  • Използвайте влакове. Толкова романтично и приятно е пътуването с тях. Само с влак може да видиш такива удивителни пейзажи и да им се насладиш в уюта на вагоните. А са и толкова щадящи въздуха – електрическите влакове на практика не замърсяват.
  • Електрически автомобил – о, това е толкова хубаво – почти безшумен и много чист автомобил. Тези возила все повече навлизат в нашия живот. Очаква се само след 8 години – след 2030 г големите автомобилни производители постепенно да спрат производство на коли с двигатели с вътрешно горене и да ги заменят изцяло с електрически. Много е вероятно вашата първа лична кола да бъде именно електрическа.